Posters är ett viktigt redskap för att sprida ditt varumärke. Tänk på att möjligheten att synas på många ställen går via att synas på många ställen.

Tillverka en fin bild som har något gemensamt med ditt varumärke och infoga din logotype, rama in den och dela ut bland kunder och leverantörer så ökar chansen att den kommer att synas på ett flertal ställen där blivande kunder finns.

Du kan även använda dessa posters retro som affisch och därmed synliggöra denna poster för ett stort  antal potentiella kunder. Om du kombinerar denna posters med att ha samma budskap på hemsidan så får du en stark igenkänningsfaktor. Tänk på att återupprepning är ett starkt incitament vid all marknadsföring.

Du kan vidare applicera den posters på en T-shirt och dela ut till dina kunder och leverantörer. Då kan du vara säker på att spridningen blir ännu större och ännu mera potentiella kunder kommer att få upp ögonen just för ditt varumärke.

Glöm inte hur viktigt en posters är för att starta en aktiv kedja till att bygga upp ditt varumärke.